Vilka platser kommer 3G4g-kameran att använda i stor utsträckning?

- Jul 13, 2017 -

Kabelnätet kan inte nå, eller kabelnätet där priserna är för dyra: högspänningsledning, såsom kraftledningar, motorvägar, miljöövervakning, förebyggande av skogsbrand, gatolampor, oljeborrning, oljeledningar, logistik, transport, översvämningskontroll och nödsituationer etc. ;

Platser där personal inte är tillgänglig: farliga platser som brandfarliga och explosiva områden, sjukdomsöverföringsområden och andra mikrobiella faror

Relativt fast plats som ska övervakas, där temporär ledning kommer att kosta bortkastat: tillfälligt skydd, offentlig säkerhetsutredning, kraftutbildning, tillfälliga byggarbetsplatser, tillfälliga aktiviteter, kongress- och utställningscenter etc.

Särskild miljöövervakningsverksamhet: som förebyggande av skogsbränder, oljefält, fältstationens övervakning och andra industrier med speciell miljö. På dessa områden är området brett och användaren är sparsam, kabelnätets uppförande och underhållskostnader är mycket höga, så 3G-trådlös videoövervakning kan spela sitt viktiga applikationsvärde.

Säkerhetsövervakningstjänst för kollektivtrafik: För att tillgodose alla typer av trafikverktyg i samband med övervakning av mobila videoövervakning gäller de offentliga polisens politiska bilar, skåpbilar, trafikstyrning, nödhjälpsfordon, fraktbil, buss, taxi och andra olika typer av fordon, tunnelbana, järnväg eller frakt.