Hur jordbruksforskare kan förbättra sin arbetseffektivitet?

- Aug 30, 2018 -

Hur jordbruksforskare kan förbättra sin arbetseffektivitet?

Nyckelord: jordbruksforskare, övervakning, odling, jordbruksstudier, Gatessea

Det är mycket viktigt för jordbruksforskare att samla information för att övervaka miljö- och jordbruksområden för att studera odling av grödor. men samtidigt mycket tidskrävande och ibland inkonsekvent beroende på tillgängligheten hos den som utför dessa studier. Det mest effektiva sättet att samla information för miljö- och jordbruksstudier är att ha 24/7 övervakning men det är en mycket dyr uppgift när man överväger arbetstid och resor.

Gatessea möjliggör 100% trådlös / sol data och bildsamling. Inbyggd kamera stöder HD 1080P 2 megapixels upplösning. Cloud Service tillhandahåller en nyckellösning för miljöingenjörer och forskare att fokusera på data.   Bildöverlagringen tar två bilder som förvärvats av fjärrövervakningskameran och staplar dem digitalt ovanpå varandra så att mätningar och ändamålsenlig analys kan utföras. Det råder ingen tvekan om att minska arbetsbelastningen för jordbruksforskningen och förbättra noggrannheten i övervakningsdata, vilket förbättrar arbetseffektiviteten avsevärt.

1.jpg2.png